Organizacioni odbor

Na osnovu člana 46. I 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07) i člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12 i 13/13), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 16.11.2017. godine, donelo je

REŠENJE

O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENJE KULTURNE MANIFESTACIJE „NUŠIĆIJADA 2023“.

               IMENUJE SE Organizacioni odbor za organizovanje i sprovođenje Kulturne manifestacije „NUŠIĆIJADA 2023“, u sastavu:

 1. Momčilo Mitrović, predsednik opštine, predsednik Organizacionog odbora
 2. Nenad Glavinić, zam. predsednika, zam. predsednika Organizacionog odbora
 3. Milan Krunić, vd.direktora Doma kulture, član
 4. Bogoljub Popović, načelnik Policijske uprave, član
 5. Vladimir Bojanović, predsednik SO Ivanjica, član
 6. Janko Grbić, direktor TO Ivanjica, član
 7. Miloje Ostojić, predstavnik Turističke organizacije, član
 8. Ivan Stamenić, koordinator Kancelarije za mlade, član
 9. Milka Kaplanović, koordinatorka Kancelarije za LER, članica
 10. Beba Bojović, predstavnica sredstva informisanja, članica
 11. Milanko Bošković, predstavnik sredstava informisanja, član
 12. Marko Andrejević, predstavnik Crvenog krsta Ivanjica,član
 13. Nikola Karapetrović, direktor Doma zdravlja, član
 14. Bojana Glavinić, načelnica Opštinske uprave, članica
 15. Ivan Mojsilović, direktor pogona Elektrodistribucije u Ivanjici, član

Zadatak Organizacionog odbora je da organizuje i sprovede kulturnu manifestaciju „Nušićijada 2023“ u skladu sa osnovnim ciljevima festivala, kao što su: bogaćenje kulturnog života zajednice, njeno aktiviranje, aktiviranje mladih i talentovanih ljudi opštine i regiona i unapređenje turističke ponude opštine, regiona i čitave zemlje.

Sve stručne i administrativne poslove za Organizacioni odbor vrši Opštinska uprava opštine Ivanjica

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                    Momčilo Mitrović