Organizacioni odbor

Na osnovu člana 46. I 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07) i člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12 i 13/13), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 16.11.2017. godine, donelo je

REŠENJE

O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENJE KULTURNE MANIFESTACIJE „NUŠIĆIJADA 2018“.

               IMENUJE SE Organizacioni odbor za organizovanje i sprovođenje Kulturne manifestacije „NUŠIĆIJADA 2018“, u sastavu:

 1. Zoran Lazović, predsednik opštine, predsednik Organizacionog odbora
 2. Momčilo Mitrović, zam. predsednika, zam. predsednika Organizacionog odbora
 3. Nenad Glavinić, pomoćnik predsednika opštine, član
 4. Milan Krunić, vd.direktora Doma kulture, član
 5. Bogoljub Popović, načelnik Policijske uprave, član
 6. Vladimir Bojanović, direktor JKP „Ivanjica“ Ivanjica, član
 7. Miloje Ostojić, predstavnik Turističke organizacije, član
 8. Ivan Stamenić, koordinator Kancelarije za mlade, član
 9. Milka Kaplanović, koordinatorka Kancelarije za LER, članica
 10. Beba Bojović, predstavnica sredstva informisanja, članica
 11. Milanko Bošković, predstavnik sredstava informisanja, član
 12. Marko Andrejević, predstavnik Crvenog krsta Ivanjica,član
 13. Jelena Stojković, direktor Doma zdravlja, član
 14. Bojana Glavinić, načelnica Opštinske uprave, članica
 15. Ivan Mojsilović, pomoćnik predsednika opštine, član

Zadatak Organizacionog odbora je da organizuje i sprovede kulturnu manifestaciju „Nušićijada 2018“ u skladu sa osnovnim ciljevima festivala, kao što su: bogaćenje kulturnog života zajednice, njeno aktiviranje, aktiviranje mladih i talentovanih ljudi opštine i regiona i unapređenje turističke ponude opštine, regiona i čitave zemlje.

Sve stručne i administrativne poslove za Organizacioni odbor vrši Opštinska uprava opštine Ivanjica

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                      Zoran Lazović