Konkursi,  Nučićijada 2022

Raspisan likovni i konkurs za najbolju satiričnu priču

Organizacioni odbor festivala Nušićijada objavljuje preko ustanove Doma kulture „Ivanjica“ četvrti po redu likovni konkurs.

Pravo učešća imaju likovni i primenjeni umetnici, članovi umetničkih udruženja i studenti umetničkih fakulteta.
Umetnik može učestvovati sa najviše dva rada (crtež, slika, grafika), format nije određen. Konkurs je otvoren za izlaganje radova nastalih u protekle dve godine.

Tema je slobodna, a kao inspiraciju umetnicima kojom bi ostvarili dijalog sa publikom, dajemo sledeći Nušićev citat:
„Moj humor izazivajući smeh na usnama ublažava surovost života.“
Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:
• Fotografije radova (naslovljene, sa dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka),
• Umetničku biografiju sa podacima o adresi i kontaktu.

Konkursni materijal dostaviti u elektronskoj formi na adresu inusicijada@gmail.com, do 1. avgusta 2022.godine. Izložba će biti selektovana i žirirana do 10. avgusta 2022.godine. Kandidati koji su prošli selekciju, biće obavešteni do 13. avgusta 2021.godine. Autori snose troškove slanja i vraćanja radova. Organizator se obavezuje da medijski promoviše izložbu, organizuje otvaranje i štampa katalog koji svi učesnici dobijaju. Organizator ne prihvata odgovornost eventualnih oštećenja pri transportu. Radovi će autorima biti vraćeni najkasnije 30 dana nakon završetka izložbe. Za dodatne informacije: inusicijada@gmail.com ili na tel.032/661-087.

Konkurs za najbolju kratku satiričnu priču

Pravo učešća imaju svi autori koji pišu na srpskom i srodnim jezicima. Na konkurs mogu biti prijavljene samo neobjavljivane priče.
Radove potpisane imenom i prezimenom, kao i poseban dokument sa kratkom biografijom i podacima o adresi i kontaktu, slati u elektronskoj formi na mejl pravnasluzba@domkultureivanjica.rs, ili u štampanoj formi u tri primerka na adresu: Ustanova Dom kulture „Ivanjica“, ul. Venijamina Marinkovića b.b., 32250 Ivanjica, sa naznakom: „Za konkurs za najbolju kratku satiričnu priču – ne otvarati“. Autor može učestvovati sa najviše jednom pričom. Konkurs je otvoren do 25. jula 2022.godine.

Stručni žiri odabraće 3 najbolja rada, a 10 najuspešnijih biće objavljeno u zborniku odabranih priča konkursa.
Prva nagrada: Štampanje knjige ( satira ili nekoliko priča po izboru pobednika konkursa)
Druga nagrada: Vikend u hotelu „Mona“ Kušići za dve osobe
Treća nagrada: Protiv vrednost 100 EUR-a

Odluka žirija biće saopštena u toku Festivala u Ivanjici (26,27 i 28. avgusta 2022.godine). Učešćem na ovom konkursu, autori pristaju na sve njegove uslove. Radovi koji ne ispune uslove konkursa neće biti uzeti u razmatranje. Štampani radovi se ne vraćaju autorima.