Nušićijada 2019

Likovni konkurs povodom 10 godina Nušićevanja u Ivanjici

Povodom deset godina Nušićevanja u Ivanjici Organizacioni odbor Festivala
Objavljuje preko Ustanove dom kulture „Ivanjica“ DRUGI po redu
Likovni konkurs
Pravo učešća imaju likovni i primenjeni umetnici, članovi umetničkih udruženja i studenti umetničkih fakulteta.
Umetnik može učestvovati sa najviše dva rada (crtež, slika, grafika), format nije određen. Konkurs je otvoren za izlaganje radova nastalih u protekle dve godine.
Tema je slobodna, a kao inspiraciju umetnicima kojom bi ostvarili dijalog sa publikom, dajemo sledeće Nušićeve citate:
„Sloboda je često fraza, a tiranija uvek istina.“
„Sreća je gotovo uvek varljiva, a nevolja ne.“
Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:
• Fotografije radova (naslovljene, sa dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka),
• Umetničku biografiju sa podacima o adresi i kontaktu.
Konkursni materijal dostaviti u elektronskoj formi na adresu likovnikonkursni@gmail.com, do 31. jula 2019.godine.
Izložba će biti selektovana i žirirana do 10. avgusta 2019.godine.
Kandidati koji su prošli selekciju, biće obavešteni do 13. avgusta 2019.godine.
Autori snose troškove slanja i vraćanja radova. Organizator se obavezuje da medijski promoviše izložbu, organizuje otvaranje i štampa katalog koji svi učesnici dobijaju. Organizator ne prihvata odgovornost eventualnih oštećenja pri transportu. Radovi će autorima biti vraćeni najkasnije 30 dana nakon završetka izložbe.
Za dodatne informacije: likovnikonkursni@gmail.com ili na tel. 060/61-61-502.