• Nušićijada 2018

    Nušićijada je samo jedna i ona se održava u Ivanjici

    Povodom neistina kojima se manipuliše javnim mnjenjem od strane  takozvanih “prognanih nušićevaca”, saopštavamo sledeće: Postoji samo jedan festival NUŠIĆIJADA i njega organizuje opština Ivanjica u saradnji sa Turističkom organizacijom i Domom kulture koji su ovu popularnu manifestaciju iznedrili još davne 1968. godine. Udruženje građana KUDES učestvalo je u njenoj obnovi i bilo deo same organizacije sve do trenutka kada je glavni finansijer- opština Ivanjica zatražila aktivnije učešće u kontroli trošenja novca, koga uredno opredeljuje i obezbeđuje svake godine za pripremu i realizaciju festivala iz sopstvenog budzeta. Iako je u oprganizaciji i realizaciji festivala ravnopravno učestvovalo osam ustanova i institucija potpisnika dokumenta ’’Smernice 2014-2017’’, vrh Udruženja građana ’’Kudes’’ je samovoljno odlučivalo…

Close